Zakres usług

W ramach swojej kancelarii prowadzę sprawy:

- z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń działając zarówno jako obrońca jak również pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych;
- z zakresu prawa cywilnego, w tym również prawa spadkowego;
- z zakresu prawa rodzinnego, w tym również ustalenia alimentów;
- z zakresu prawa pracy
- z zakresu szerokorozumianego prawa gospodarczego;
- z zakresu prawa administracyjnego;

Dlaczego warto warto nawiązać współpracę ze mną:

W każdej ze wskazanych powyżej dziedzin prawa oferuję usługi jako pełnomocnik/obrońca, jak również oferuję rozwiązywanie sporów w drodze ugody sądowej bądź pozasądowej czy też udzielając porady prawnej w koniecznym zakresie ułatwiającym załatwienie sprawy osobiście przez Moich Klientów.

Kolejną odsłoną mojej działalności jest możliwość sporządzania pism procesowych w tym skarg, wniosków, apelacji, zażaleń, zawiadomień w tym również o popełnieniu przestępstwa czy wykroczenia oraz opinii prawnych w zakresie przyjętej sprawy.

Bezpieczeństwo

Nadto informuję, iż jako adwokat objęta jestem ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za ewentualną szkodę wynikającą z prowadzenia spraw w Kancelarii Adwokackiej.

Cennik

Wynagrodzenie w każdej ze zleconych mi czynności oraz spraw uzgadniane jest indywidualnie w rozmowie osobistej w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy, stopnia jej skomplikowania, miejsca jej prowadzenia (koszty dojazdu) a także przewidywanego czasu trwania danego postępowania i odpowiedniego nakładu pracy adwokata. W sprawach z zakresu prawa cywilnego wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z dnia 5 listopada 2015r. poz. 1800) – zmienionego częściowo Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2016, poz. 1668). Wedle wyżej powołanego aktu prawnego, zgodnie z: „§2 stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

Wartość Stawka
----------------- -----------------
do 500 90 zł
powyżej 500 zł do 1 500 zł 270 zł
powyżej 1 500 zł do 5 000 zł 900 zł
powyżej 5 000 zł do 10 000 zł 1.800 zł
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł 3.600 zł
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł 5.400 zł
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł 10.800 zł
Powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł 15.000 zł
Powyżej 5 000 000 zł 25.000 zł