Każdą zleconą mi sprawę traktuje indywidualnie, zdając sobie sprawę, że mimo podobieństwa spraw, każda z powierzonych mi czynności wymaga zarówno oddzielnego zaangażowania jak i odrębnego przeanalizowania.

Dla ułatwienia czynności oraz zmniejszenia kosztów Moich Klientów, w wypadkach w których przepisy na to zezwalają, prowadzę sprawy w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, dążąc do zminimalizowania kosztów oraz bacząc na ekonomię i szybkość załatwienia sprawy w imieniu Moich Klientów.

Obecnie od dnia 19 października 2017r. prowadzę własną praktykę w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Co nas wyróżnia

Dlaczego warto nawiązać współpracę z nami.

Praktycyzm

Stawiamy sobie osiągalne, rozsądne cele z troską o dobór środków do ich urzeczywistnienia. Zawsze mierzymy siły na zamiary.

Empatia

W każdym przypadku patrzymy z perspektywy klienta na rzeczywistość. Zawsze staramy się poznać emocje ludzi w sprawach im towarzyszących.

Kontaktowość

Łatwość nawiązywania kontaktów jest w zawodzie prawnika częścią nieodzowną. Chodzi tu o kontakty z klientami, świadkami, pracownikami administracji sadowej oraz instytucji wspomagających pracę prawników